Adresa ureda

Florijana Andrašeca 18a,
10000 Zagreb

Kontakt e-pošta

info@aprioriworld.com

Adresa ureda

Florijana Andrašeca 18a,
10000 Zagreb

Kontakt e-pošta

info@aprioriworld.com

Zajedno inspiriramo poljoprivredu

Poljoprivreda povezuje

POVEZANI MOŽEMO VIŠE

Inspiriramo poljoprivredu je moto koji povezuje konferencije različitih tematskih sadržaja koje prate aktualne poljoprivredne politike i šalju jasnu poruku o učenju, informiranju, investiranju i razmjeni iskustava i praksi unutar poljoprivrednih zajednica.

Slavonika, Dalmatinka, Agro StartUp i Digitalna poljoprivreda povezani zajedno inspiriraju poljoprivredu. S radošću Vas očekujemo na jednoj od poljoprivreda i želimo da se aktivno uključite kroz Vaša pitanja, sugestije ili komentare kako bi bili još bolji i učinkovitiji. Samo kroz dvosmjernu komunikaciju možemo ostvariti boljitak hrvatske poljoprivrede.

KONFERENCIJE

Konferencije koje inspiriraju poljoprivredu

RAZLIČITOST EUROPE, RAZLIČITOST HRVATSKE, POVEZUJE STOLJEĆIMA LJUDE I POLJOPRIVREDNE KULTURE OD MASLINA, VINA, ŽITA, KROMPIRA, PA SVE DO RAZVOJA NOVIH TEHNOLOGIJA KOJE OMOGUČUJU NOVE INOVACIJE. POVEZANI KROZ RAZLIČITE TEMATSKE CJELINE, KROZ AKADEMSKE PARTNERE, INSTITUCIJE TE MLADE I ONE ISKUSNE POLJOPRIVREDNIKE. KROZ 17 KONFERENCIJA U PROTEKLIH 8 GODINA, OKUPILI SMO VIŠE OD 4300 DIONIKA POLJOPRIVREDNE ZAJEDNICE.

INSTITUCIONALNI I AKADEMSKI PARTNERI

Veoma smo ponosni što našu misiju: “Inspiriramo poljoprivredu” iz godine u godinu podržava, kroz pokroviteljstvo bez financijske potpore, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske. Kao glavna institucija koja definira i sprovodi poljoprivrednu strategiju i poljoprivredne politike, drago nam je što daju važnost okupljanja poljoprivredne zajednice, a posebno mladih budućih i sadašnjih poljoprivrednika kroz konferencije koje se organiziraju pod motom: “Inspiriramo poljoprivredu”, a čija je misija i uloga dati doprinos u razvoju i opstanku Hrvatske poljoprivrede. Svaku konferenciju Ministarstvo poljoprivrede prati programskim sadržajem, a posebno tijekom Agro Start Up konferencije na kojoj resorna ministrica/ministar odgovara na pitanja sudionika. Zahvalni smo što je Ministarstvo poljoprivrede pokrovitelj.

WICMI je neprofitna organizacija koja povezuje različite stručnjake pod motom: „Share the knowledge, share the experience“. Predstanici WICMI-ja djeluju na svim kontinentim,a a sa svojim podružnicama u Zagrebu, Genevi, Buenos Aires, New Delhija, Tokyja, Londona svake akademske godine dijele znanje i dijele iskustvo. WICMI predstavlja globalnu sinergiju koja pruža mogućnosti i osigurava napredak kroz znanje i stvara prosperitet.

Budućnost poljoprivrede ovisi o mladim ljudima. Od samog početka, Apriori World agencija pozvala je na suradnju Hrvatsku udrugu mladih poljoprivrednika. Ova suradnja pokazala se iz praktičnog vidika veoma uspješnom. Članovi ove udruge gotovo na svakoj konferenciji pružaju potporu u programskom dijelu konferencije, predstavljajući primjere iz prakse kroz životne priče o počecima i uspjesima mladih hrvatskih poljoprivrednika.

Europska banka za obnovu i razvitak prepoznala je moto: „Inspiriramo poljoprivredu“ 2017. godine kada se prvi put uključila kroz programsku podršku. Od tada pa do danas EBRD daje kroz izlaganja svojih stručnjaka perspektivu novog znanja ne samo mladim budućim poljoprivrednicima nego i onima koji su stvorili poljoprivrednu reputaciju u Hrvatskoj.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske naslanja se na suradnju s Europskom Unijom. Ponosni smo što smo članovi Mreže za ruralni razvoj u sklopu kojeg smo kroz program ruralnog razvoja dobili tehničku podršku za konferenciju „Digitalna poljoprivreda“, prva konferencija ovog sadržaja u Republici Hrvatskoj organizirana 2018. godine. Kao i mi, tako i brojni drugi dionici poljoprivredne zajednice koji na profesionalan način pristupaju organizaciji događaja, sudjeluju u potpori programa ruralnog razvoja.

Od samog početka, u kontinuitetu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao i njegov Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje, pružaju potporu u programskoj i tehničkoj organizaciji konferencija „Agro Start up“ i „Digitalna poljoprivreda“. Agronomski fakultet proslavio je prošle godine svoju 100. obljetnicu, što samo po sebi govori o povijesnoj i razvojnoj ulozi ove institucije za Hrvatsku poljoprivredu. Novu razvojnu viziju fakultetu, uz veliki angažman, daje dekan i njegov tim.

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu započeo je s radom 2006. godine kada su primljeni prvi djelatnici. Od 2010. godine kreće preddiplomski studij Primijenjena ekologija u poljoprivredi. Na Odjelu se izvodi i preddiplomski studij Podvodne znanosti i tehnologije koji je uspostavljen kroz EU projekt (TEMPUS JEP_41082_2006 Under water Science and Technologies). Potaknuti potrebom za rastom i razvojem ribarstva i akvakulture na znanstvenim temeljima, uz održivost s obzirom na ekonomske i ekološke pokazatelje od 2017. godine se na Odjelu počinje izvoditi prvi diplomski studij Održivo upravljanje vodenim ekosustavima iz biotehničkog područja znanosti na Sveučilištu u Zadru. U suradnji sa Odjelom za ekologiju, agronomiju i akvakulturu 2019. se suorganizirala prva konferencija o mediteranskoj poljoprivredi „Dalmatinka“.

U želji da se stanje u poljoprivredi poboljša, kako na području Dalmacije tako i cijele Republike Hrvatske, Sveučilište u Splitu je uspostavilo trogodišnji međusveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda. Studijski program obrađuje poljoprivredu karakterističnu za Mediteran, tj. poljoprivredne kulture koje imaju dugu prisutnost i tradicijsku vrijednost na području Dalmacije, a najistaknutiji su vinogradarstvo i maslinarstvo. Studente će se educirati i o povrćarstvu, cvjećarstvu uzgoju citrusa te ostalim voćarskim kulturama koje imaju potencijal za uzgoj u mediteranskim i submediteranskim ekološkim uvjetima.

Svojom suorganizacijom i programskom podrškom, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku već punih je sedam godina zaredom pružao potporu projektu nacionalne poljoprivrede, konferenciji “Slavonika” koja se organizirala pod motom: “Inspiriramo poljoprivredu”. Fakultet očekuje 65. obljetnica od osnivanja. Tijekom svih ovih godina predstavljao je jedno od centralnih edukacijskih točaka, ali i mjesto na kojem su se znanstveno predstavili brojni radovi koji su utjecali na razvoj poljoprivredne zajednice. U sklopu fakulteta djeluju i brojni zavodi.

Studijski program Poljoprivreda za cilj ima omogućiti studentu stjecanje kompetencija nužnih za stručnjaka u području poljoprivredne proizvodnje, uzimajući u obzir održivost i očuvanje okoliša, kao i ekonomičnost i isplativost određene proizvodnje. Cilj programa je i kod studenata razviti opće i prenosive kompetencije kao što su uspješno rješavanje problema, timski rad, komunikacijske vještine, informatička pismenost te sposobnost samostalnog traženja informacija i učenja. Kompetencije se na odgovarajući način izgrađuju u odabranim područjima, odnosno usmjerenjima Bilinogojstvo, Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi.

Stručni studij Enogastronomija na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi prvi je studij u RH iz područja biotehničkih znanosti usmjeren na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost hrane i pića, prvenstveno u sektoru ugostiteljstva i turizma. Svladavanjem temeljnih biotehničkih kolegija studenti će biti osposobljeni za bolje razumijevanje i primjenu suvremenih trendova u prehrani. Stečena znanja će biti osnova za osmišljavanje receptura u skladu s nutricionističkim preporukama za različite kategorije potrošača. Opći ciljevi studijskog programa stručnog studija Enogastronomija su osposobljavanje studenata za: profesionalno napredovanje u području proizvodnje i posluživanja hrane, uspješan nastavak školovanja na srodnim specijalističkim studijima iz područja biotehničkih znanosti.

Odjel prehrambene tehnologije Veleučilišta u Karlovcu već više od 20 godina održava nastavu u sklopu preddiplomskog stručnog studija Prehrambena tehnologija, prvenstveno orijentiranog na usvajanje i praktičnu primjenu znanja iz područja pivarstva i prerade mlijeka, ali i ostalih djelatnosti prehrambene industrije. Odjel u posljednjih je pet godina značajno osuvremenio sve svoje laboratorije i procesne praktikume, što je značajno doprinijelo stručnom i znanstveno-istraživačkom razvoju odjela, ali i provođenja nastave. Odjel prehrambene tehnologije kontinuirano sudjeluje i provodi programe za popularizaciju znanosti, posebno one namijenjene najmlađima, ali i njeguje načela i smjernice cjeloživotnog učenja.

Biotehnički odjel Sveučilišta u Slavonskom Brodu osnovan je 2020. i nastavak je na visoko učilište na kojem se nastava izvodi od 2006. godine. Studij Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj je osnovan iz razloga da se studente educira o prirodnim resursima, zašto je važno oplemenjivati i sačuvati domaće proizvode, razvijati ruralna područja i povezati turizam, tradiciju i poljoprivredu.

Kontaktirajte nas

Imate pitanje ili trebate pomoć? Pošaljite nam poruku!

Kontakt obrazac

1.10.2024. Sveučilište u Splitu

Skip to content